Buk bilong ol surik

Jump to navigation Jump to search

Hia yumi lukim ol pes i surik pinis.

Ol ripot
(Bilong nau | Nambawan) Lukim (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) (Bilong nau | Nambawan) Lukim (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)