User rename log

Go stret long: ol bikpela pes, painim

This is a log of changes to user names.

Ol ripot    

 

(Bilong nau | Nambawan) Lukim (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) (Bilong nau | Nambawan) Lukim (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)