Beijing

Long Wikipedia

Beising (Tok Saina: 北京) em i kapitol long kantri Republik bilong Manmeri bilong Kina. Beising i gat 7.5 million manmeri insait em.