Flóra Kádár

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flóra Kádár

Flóra Kádár (1928-2003) i bin actress bilong Hangari. Mama i karim August 4, 1928 long Budapest, em i dai pinis long January 3, 2003.