Grup:Yusa pih

Long Wikipedia

Users in this category indicate their knowledge of language Norfuk / Pitkern.

Dispela grup i no gat wanpela pes o media (olsem piksa) insait long en nau.