Jump to content

Pis

Long Wikipedia
Pis

Pis (Inglis: fish, tok letin: Pisces) wanpela kalas bilong enimol. Ol i stap long wara, ol i gat colpela blut na larim kiau.