Popondetta

Long Wikipedia

Popondetta em i kapitol na taun bikpela tumas bilong Oro provins long Papua Niugini. Long 1951, Lamington mauntain i paia na bagarapim Popondetta.