Jump to content

Sauli Niinistö

Long Wikipedia
Sauli Niinistö long yia 2012.

Sauli Niinistö (Ogas 24 1948) em i presiden bilong kantri Pinlan. Em kam long 2012, bihain ol rausim Tarja Halonen pinis.[1]

Ol referens[senisim | edit source]

  1. https://suomenpresidentit.fi/niinisto/?lang=en