Yunaitet Nesen

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Plak bilong Yunaitet Nesen
Ol kantri bilong Yunaitet Nesen

Yunaitet Nesen i bin bung long 193 kantri.