David Beckham

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
David Beckham

David Robert Joseph Beckham, o Bekam, i man bilong Inglan. Em i wanpela sempion long pilai soka.

Em i pilai mitpilda long tim soka Real Madrid long Spen. Na tu, em i kapten bilong nesonol tim bilong Inglan.

Mama bilong em i karim long Mun Me bilong yia 1975 long London long Inglan.