Slovenia

Long Wikipedia
Republika Slovenija
Republic of Slovenia
Flag of Slovenia.svg Coat of arms of Slovenia.svg
(Flag) (Coat of Arms)
National motto:
EU-Slovenia.svg

Slovenia em i wanpela kantri long Yurop. Kapitol long Macedonia emi Ljubljana. Pranis em i gat 2.063.077 manmeri (2015).

Wiki letter w.svg (Dispela pes Slovenia em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)