Valderrodilla

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Valderrodilla (Soria) Mapa.svg

Valderrodilla emi wanpela taun long Soria provins, Castile na León, Spen.